Welcome to Halimbawa ng mga Tagalog na Tula!

Ang blogsite na ito ay naglalaman ng mga halimbawa ng mga tagalog na tula ng aming mga kaibigan. Maraming salamat sa pagbisita at sana'y naging makabuluhan ang inyong pagdalaw.
Notice:

Please see our SITEMAP to browse all tagalog poems and their respective authors/contributors. Thank you!

SHARE THIS!

Friday, August 5, 2011

Inuulit na Tugmaan sa Taludturan

Halimbawa ng tula sa Pilipinas na may inuulit na salita sa bawat taludtod. Ito ay paglalarawan sa mga out-of-school youth na nagkalat sa kalsada ng ating bansa na tila nalilihis ng landas na nilalakaran. Ang tula ay mayroon ding sukat (lalabindalawahin) sa mga taludtod at tugma (rhyme) sa huling bahagi ng linya na siyang nagpaangat ng kahalagahan (essence) ng bawat saknong.BUSABOS
ni: Kiko Manalo

Baku-bakong pait ay sininghut-singhot
Inamuy-amoy n’ya’t nagkalimut-limot.
Ang utak na wari’y buslong lusut-lusot,
Ay tila pisi ring nagkalagut-lagot!

Hinugot-hugot ng pagkagaling-galing,
Ang buntung-hiningang pagkalalim-lalim,
Malayong-malayo tumitingin-tingin,
Itong mga matang nagkaduling-duling!

Pumikit-pikit pa, nagpalingun-lingon
Hanggang doon lamang nagkabaun-baon
Sa gitna ng lungsod - parito’t paroon
Doon saka dito nangagtipon-tipon.

Nagkagulo-gulo’t nagkasira-sira
Pangarap at ngiti’y nagkagiba-giba,
Ngunit sa lansanga’y pagkatuwa-tuwa
Nagpalabuy-laboy, nagpagala-gala!

Ngayon ay tulalang hinihintay-hintay
Oras-katapusang pagkahusay-husay
Nais nang wakasan, mga buhay-buhay,
Dulung-dulo sana nang lumubay-lubay!

Ang Filipino ay Wikang Panlahat, Ilaw at Lakas sa Tuwid na Landas

1 comments:

LiyanJayBarlan,  June 26, 2012 at 3:52 PM  

Ang galing :))

Post a Comment

    ©   Halimbawa ng mga Tagalog na Tula All Rights Reserved 2009

Back to TOP