Welcome to Halimbawa ng mga Tagalog na Tula!

Ang blogsite na ito ay naglalaman ng mga halimbawa ng mga tagalog na tula ng aming mga kaibigan. Maraming salamat sa pagbisita at sana'y naging makabuluhan ang inyong pagdalaw.
Notice:

Please see our SITEMAP to browse all tagalog poems and their respective authors/contributors. Thank you!

SHARE THIS!

Monday, September 3, 2012

Tula Tungkol sa Pangarap

Tagalog na Tula sa Malayang Taludturan

Hindi Kami

Image Credit

Ang Aking Pangarap
ni: Kiko Manalo

Pangarap kong magbakasyon
Kapiling ang hanging Habagat
At kami’y maglilimayon
Sa mga ilog at dagat.

Ipagmamalaki ko sa kanya
Na hindi galing sa atin ang basura,
Na naglutang sa dalampasigan.
Ng Kamaynilaan.

Sa lungsod ko siya igagala
Doon sa nilalakaran ng rodilyo
At sa gilid ay nagtayo
Ang mga pabrika ng bata.

Ipagmamalaki ko sa kanya,
Na ang mga nakatira
Ay hindi nagtatapon ng basura
Sa mga kanal at kalsada.

Ililigid ko siya nang masigla
Sa mga bundok at gubat,
Na ginawang pugad
Ng mga tumakas sa siyudad.

Ipagmamalaki ko sa kanya
Na ang mga punong matatayog,
Na pinutol at nililok
Ay naging santong bantayog!

Upang siya’y malibang
Makapag-unwind, ma-relax,
At hindi na makapaminsala
Sa bayan kong Pilipinas!

Ito ang aking pangarap.

-(likod-bahay 2012)

Ang Aking Pangarap – tula ni Kiko Manalo – sample ng tula tungkol sa pangarap.

Mga Tula ni Kiko Manalo: sa tulong ni Mark Belmonte

Silang MapapaladTula Tungkol sa mga Mag-aaral
Sa Ngalan ng Luha Tula na may Limang (5) Saknong

Read more...

    ©   Halimbawa ng mga Tagalog na Tula All Rights Reserved 2009

Back to TOP